O Bibliotece

 Biblioteka gromadzi następujące rodzaje zbiorów: 

 • książki 
 • czasopisma 
 • kasety video 
 • kasety magnetofonowe 
 •  płyty CD i DVD  

 Główne zadania biblioteki: 

 • gromadzenie i opracowanie księgozbioru 
 • udostępnianie zbiorów 
 • działalność informacyjna 
 • prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej 
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów 
 • organizowanie konkursów i wystaw 
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
 •  komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie MOL Optivum 

 

 Księgozbiór liczy około 12 tysięcy woluminów.  

 Ustawiony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej dla szkół

  podstawowych. Zawiera następujące działy: 

 • Księgozbiór podręczny     
 • Lektury 
 • Poezja, dramat (Pd)     
 • Bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych (Bw) 
 • Baśnie, legendy, podania (B)     
 • Powieści i opowiadania obycz ajowe (Ob) 
 • Powieści i opowiadania przygodowe (P) 
 • Powieści i opowiadania przyrodnicze (Prz) 
 • Powieści i opowiadania historyczne (H) 
 • Literatura popularnonaukowa z przeznaczeniem dla nauczycieli 
 • Zbiory specjalne - kasety magnetofonowe, kasety video 
 • Zbiory multimedialne - płyty CD i DVD 

Obecnie nasza biblioteka oferuje: 

 • zestaw lektur szkolnych 
 • ciekawe pozycje z literatury pięknej (kolorowe baśnie i bajeczki dla najmłodszych, najpoczytniejsze powieści oraz klasykę i poezję dla starszych) 
 • bogaty i aktualny księgozbiór naukowy (słowniki, leksykony, encyklopedie) i popularnonaukowy, obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy,
 • czasopisma fachowe i rozrywkowe oraz prasę codzienną     
 • filmowe adaptacje lektur szkolnych,   
 • filmy dla młodzieży i interesujące programy popularnonaukowe 
 • programy komputerowe 

 

Czytelnia posiada dwa urządzenia wielofunkcyjne.

W bibliotece znajduje się sprzęt audiowizualny to jest: telewizor, video i odtwarzacz DVD. Uczniowie mają możliwość korzystania na zajęciach bibliotecznych z ekranizacji lektur szkolnych, filmów, programów edukacyjnych i profilaktycznych. Każdy nauczyciel ma możliwość korzystania ze zbiorów multimedialnych adekwatnych do realizacji treści programowych nauczanego przedmiotu. 

Czytelnia jest też miejscem cichej pracy uczniów. W czasie wolnym od zajęć dzieci czytają książki, czasopisma, odrabiają zadane lekcje, korzystają z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Pożyteczne spędzenie wolnego czasu ma na celu wdrożenie do samodzielnego i twórczego kształcenia ustawicznego dzieci i młodzieży pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.  

W latach 2008-2009 księgozbiór główny został skomputeryzowany w programie Mol Optivumi od września 2009 zbiory udostępniane są czytelnikom drogą elektroniczną.  

W kolejnych latach sukcesywnie do elektronicznej bazy danych wprowadzone zostały zbiory audialne, audiowizualne oraz zbiory multimedialne (CD, DVD). Elektroniczne wypożyczanie dokumentów bibliotecznych wpłynęło na szybszą obsługę czytelników oraz na wzrost czytelnictwa w poszczególnych klasach. Uczniowie chętnie korzystają z biblioteki szkolnej oraz z jej usług co ma wpływ na podniesienie jakości pracy biblioteki i szkoły. 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty naszej biblioteki !

  Nasza biblioteka znajduje się w segmencie A na pierwszym piętrze budynku szkoły. Zajmuje obszerny lokal składający się z estetycznie i funkcjonalnie urządzonej wypożyczalni i czytelni(sala118), oraz pokój opracowań zbiorów (sala 119).

Każdy użytkownik, zarówno małe dziecko jak i dorosły, znajdzie w niej interesujące i użyteczne dla siebie materiały. Może to zrobić samodzielnie, gdyż dostęp do ponad dziewięciotysięcznego księgozbioru jest swobodny.
Nietypowe ustawienie regałów i czytelne ich opisanie, sprawia, że w bibliotece pojawia się wielu czytelników, zwłaszcza młodych, u których wytwarza się pożyteczny nawyk poszukiwania książek. 

Kreator stron internetowych - strona bez programowania